Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Bestuursmededeling

Geplaatst op dinsdag 19 september 2017 om 10:52 uur

Per 1 september jl. heeft Johan Flipsen aangegeven te stoppen als voorzitter van de WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie). 

Johan vertegenwoordigde in het bestuur zowel de TC Atletiek als de WOC. In overleg met het gehele bestuur is besloten om alle werkzaamheden verbandhoudende met de WOC weer als aparte bestuursfunctie te zien. De werkzaamheden met betrekking tot de TC-Atletiek blijven de verantwoordelijkheid van Johan Flipsen.

Na intern overleg is Tim Schellekens gevraagd om de functie van voorzitter en bestuurslid WOC op zich te nemen. Na het akkoord van Tim is besloten om Tim per heden deel te laten uit maken van het Atledo bestuur.

Tim is formeel bestuurslid ad-interim tot hij op de volgende Jaarvergadering officieel als bestuurslid kan worden gekozen. Het huidige bestuur heet Tim hartelijk welkom en wenst hem veel succes bij deze verantwoordelijke bestuurstaak.

André Langeveld

Voorzitter ATV Atledo

Dongen, 12.9.2017