Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Vrouwelijke verjongingskuur Atledobestuur

Geplaatst op woensdag 29 maart 2017 om 09:39 uur

Voorzitter André Langeveld trapte de vergadering inhoudelijk af met een toespraak waarin hij terugblikte op het achterliggende bestuursjaar en waarin hij vooruit keek naar wat Atledo in het jubileumjaar 2017 allemaal van plan is te doen. En alhoewel er zaken altijd beter kunnen en er ook nog wensen overblijven, kon hij toch met voldoening terugkijken op wat er allemaal gebeurd was. Voor een sportvereniging zijn dat natuurlijk ten eerste de sportieve prestaties en gebeurtenissen. Traditionele Atledo-evenementen als de Atledo Indoor, de Atledo Cross, Positif Dwars Door Dongen, de Avondwedstrijd, de Bruggenloop en de Kerstafettemarathon werden druk tot zeer druk bezocht en het waren stuk voor stuk goed georganiseerde en door de deelnemers goed beoordeelde evenementen. Master Riet Jonkers-Slegers presteerde als vanouds op nationaal en internationaal niveau waarbij haar drie Europese indoortitels in maart/april 2016 de meest opvallende waren. Andere opvallende prestaties kwamen in 2016 van een aantal atleten van Atletiek op Maat, onze speciale groep atleten die in 2016 flink is gegroeid. Onze sporters van Ouderen in Beweging en de nordic-walkinggroep pakten dan wel geen podiumplaatsen, maar daar staat hun nimmer aflatende enthousiasme en hun trouwe trainingsbezoek tegenover, evenals het niet onbelangrijke bezoek aan de kantine na afloop. Vooruitblikkend op dit jaar bleek André er alle vertrouwen in te hebben dat een flinke groep masters Atledo deze zomer tijdens het EK Outdoor in het Deense Aarhus op de kaart gaan zetten.

Accommodatie en duurzaamheid

Om te kunnen sporten is natuurlijk ook een goede accommodatie van belang. Daarvoor zorgde ook in 2016 een groep vrijwilligers door belangrijke reparaties te verrichten en 52 zonnepalen op het dak van de kantine aan te brengen (want ook duurzaamheid staat bij Atledo hoog in het vaandel). In 2017 zal Atledo in overleg en samenwerking met de Atletiekunie de baan moeten laten goedkeuren. De eerste stap van voorkeuring in samenwerking met de gemeente Dongen en de Atletiekunie is hiervoor al gezet. en er zal een nieuwe discuskooi worden geïnstalleerd. Daarnaast wordt onze kantine inmiddels beheerd door twee kantinebeheerders dus ook wat dat betreft boekten we weer vooruitgang.

PR en communicatie

Daarnaast timmerde de vernieuwde PR-Commissie druk aan de weg, zowel wat betreft sponsoring als wat betreft communicatie met de leden. Opvallende nieuwe sponsors waren Positif dat naamgever is geworden van Dwars Door Dongen en Van den Noort afvalinzameling en recycling dat voortaan de naamgever van de Atledo Cross is. Met de nieuwe sponsors zocht de PR-Commissie ook naar nieuwe manieren waarop Atledo iets terug kan doen voor de sponsor. In dit geval hebben we een manier gevonden waarbij het het organiseren van een loopevenement, duurzaamheid, educatie en gezondheid hand in hand gaan. Een van de actiepunten is om de leden meer te betrekken bij het werven van sponsors voor Atledo.

Een geslaagde actie was eind 2016 ook de sponsorloop voor 3FM Serious Request waarbij een grote groep Atledo-ers op initiatief van Geert van Krevelen en georganiseerd door Tessa Trommelen, naar Breda liep om daar een cheque bij het glazen huis af te geven.

Jubileum en andere speerpunten

Naast de goedkeuring van de baan, de installatie van een nieuwe discuskooi, de viering van ons jubileum én het zoeken naar een nieuwe voorzitter heeft het bestuur nog een aantal actiepunten voor 2017 gepland. Ook in 2017 moeten er weer nieuwe looptrainers worden opgeleid, want zonder trainers geen trainingen en geen loopgroepen. Men hoopt nog meer leden enthousiast te krijgen om stukjes aan te leveren voor onze website en Nieuwsflits ’t Lopertje aan te leveren. 30 augustus 2017 bestaat Atledo 35 jaar en dat willen we dit jaar ook met elkaar vieren. We zoeken nog naar mensen die dit mee willen vormgeven.

Divers bestuur

Nieuw bestuurslid Activiteiten & Vrijwilligersszaken Robin Flipsen

Tijdens het afgelopen bestuursjaar was bestuurslid PR & Communicatie Jos Wagenmakers afgetreden. Kort voor de ALV moest bestuurslid Activiteiten & Vrijwilligerszaken Thijmen Groenewegen tot zijn spijt laten weten dat hij vanwege nieuwe werkverplichtingen zijn functie moest neerleggen, omdat hij die niet meer goed zou kunnen uitoefenen. Tot slot liet voorzitter André Langeveld weten, dat hij af zal treden als voorzitter, omdat zijn gezondheid het niet meer toelaat om nog langer aan te blijven. Hij blijft tot september aan om samen met ons een vervanger te zoeken en deze, zo nodig, in te werken. Voor Jos en Thijmen werden twee verrassende nieuwe bestuurders gevonden. Robin Flipsen is pas 22 jaar, al jarenlang als atlete en loopster actief bij Atledo en daarnaast op verschillende fronten als vrijwilligster, wordt bestuurslid Activiteiten en Vrijwilligerszaken. Anouk van Heteren, 26 jaar, liet zich niet alleen overtuigen om lid te worden van de PR-Commissie, maar gaat dit ook als bestuurslid PR & Communicatie coördineren. Met Tessa Trommelen, 23 jaar, heeft ons bestuur een duidelijk vrouwelijk en jong stempel gekregen en bestaat het niet alleen meer uit, met alle respect natuurlijk, oude mannen. Daar mag Atledo best trots op zijn. Ons bestuur is meer een afspiegeling van de leden geworden.

Johan Jacobs en Martin de Hoogh Lid van Verdienste

Voorzitter André Langeveld feliciteert Martin de Hoogh...

Hoogtepunt van de avond was de benoeming van Johan Jacobs en Martin de Hoogh tot Lid van Verdienste voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger voor Atledo. Johan is op vele fronten actief voor Atledo. Hij is al dertien jaar kantinemedewerker, tien jaar jurylid, acht jaar ophaler van oud papier, sinds 5,5 jaar actief lid van de Wedstrijdorganisatiecommissie en de Trimlooporganisatiecommissie, al 4,5 jaar onbetaald trainer en coördinator van Run for Fun en sinds twee jaar jurycoördinator. Martin is de stille kracht achter de schermen. Een man op wie je altijd een beroep kunt doen en die al 25 jaar actief jurylid is en medewerker van de WOC en bij evenementen en die ook oud papier ophaalt voor Atledo. Zonder de clubliefde en inzet van mensen als Johan en Martin kan een vereniging als Atledo niet blijven voortbestaan. Hopelijk inspireert dit andere leden om zich ook actief in te zetten voor Atledo.

... en Johan Jacobs met hun benoeming tot Lid van Verdienste.

De Atledo-ers kunnen terugkijken op een geslaagde ALV. Waar veel sportverenigingen moeite hebben om nieuwe mensen enthousiast te maken voor een bestuursfunctie zijn na de jonge Tessa Trommelen in het jaar dat Atledo 35 jaar bestaat nog twee jonge vrouwen toegetreden tot het bestuur. Een hele positieve ontwikkeling en een waaraan de club hopelijk nog veel plezier gaat beleven. Ook op financieel gebied zin stappen gezet. Voor 2017 is het zaak om vast te houden wat goed gaat en volgende stappen te zetten waar dat nodig is. En om te vieren dat onze mooie vereniging in september 35 jaar bestaat. Want Atledo, dat zijn wij.