Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Ledenvergadering Atledo

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017 om 20:36 uur

Agenda ALV  2017

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Mededelingen

3.    Algemeen jaarverslag 2016 + speerpunten 2016

4.    Notulen ALV 17 maart 2016

5.    Actiepunten ALV 17 maart 2016 en speerpunten 2017                        

6.    Presentatie jaarverslagen van de commissies en de baanrenovatie

7.    Vacatures

Pauze

8.    Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester

9.    Budget 2017

10.  Verslag kascontrolecommissie

11.  Verkiezing kascontrolecommissie

11.1.             De kascommissie bestaat dit jaar uit Jan Willem van Heteren, Ben Barendse en Thomas Bernard. Jan Willem van Heteren is na 3x aftredend en niet herkiesbaar.

12.   Verkiezing bestuursleden.

Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn Tessa Trommelen (TC Lopen en Bewegen), Thijmen Groenewegen (Vrijwilligersbeleid) en Hens Koreman (secretaris). Tessa, Thijmen en Hens zijn herkiesbaar.

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 11 maart 2017 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door tenminste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen.

13.  Rondvraag.

14.   Sluiting.

 

TOT DINSDAG 21 MAART 20.00 UUR

Voor meer informatie en de jaarverslagen kijk op www.atledo.nl bij evenementenkalender Algemene Ledenvergadering

Jaarverslagen 2016: Accomodatiebeheer,  Deco, TC Atletiek, WOC, TC Lopen en Bewegen, PR- en Sponsorcommissie.

Accommodatiebeheer verslag 2016

De werkgroep onderhoud accomodatie bestaat uit 7 tot 8 vrijwilligers, die vrijwel ieder dinsdagmorgen aan het werk zijn.

We proberen via periodiek onderhoud de accomodatie in een optimale staat te houden en reparaties zo veel mogenlijk te voorkomen.

Gebouwen

In 2016 zijn we gestart met het afwerken van de gerenoveerde wc's en kleedkamers. De spiegels en afvalbakken werden weer opgehangen en de plafondplintjes geschilderd. In de grote wc ruimtes werden bewegingsmelders geplaatst, zodat het licht daar automatisch aangaat en uitgaat. Met name het uitgaan was de aanleiding hiervoor. Tevens hebben we deurdrangers geplaatst op de deuren van deze ruimtes, zodat de deuren gesloten blijven.

In de kantine werd een tweede koffiezetapparaat aangesloten. Verder hebben we veel handjes geleverd bij het aanbrengen van de zonnepanelen op het dak van de kantine. In de herfst zijn van een van de douchruimtes (dames) de tegels verwijderd en werd de ruimte voorzien van nieuwe betegeling. Een kostbare, maar noodzakelijke renovatie.

Daarnaast is er de continue stroom van kleine werkzaamheden zoals het vervangen van lampen en kleine reparaties aan de gebouwen, materialen en hekwerken.

Groenvoorziening

De hekken die in november rondom de containers werden geplaatst werden vastgemaakt aan de containers, zodat ze stabiel zullen blijven onder het gewicht van de begroeiing. Later in het voorjaar is de Hedera geplant. Vanaf het fietspad gezien zullen de containers straks nauwelijks te zien zijn.

Van het hele veld werden de graskanten 1 of 2 keer weggesneden, het onkruid gewied en het vuil opgeruimd. Verder werd er veel, heel veel gesnoeid. Langzamerhand komen we op een punt dat we de begroeiing onder controle hebben, waardoor we er mider werk aan zullen hebben.

Baan

Diverse reclame borden werden verwijderd en een aantal nieuwe opgehangen. De baan werd weer gereinigd. De buitenrand van de rondbaan werd witgeschilderd, de verspringbakken weer aangevuld met zand.

Fred Kramer

 

Deco commissie verslag 2016

Veel is er niet te melden wat wij doen met een paar dames dat doen we al heel lang, maar er zijn wel minder activiteiten waar wij mee te maken hebben. 

Wat wij nog doen is de oliebollen bakken voor de oliebollentraining en de chocomel en ranja uitdelen en verzorgen. De nieuwjaarsreceptie verzorgen met hapjes. Banketstaven stickeren  en verzamelen op de postcodes. De vrijwilligersavond verzorgen met hapjes.(buffet) De kantine decoreren.

 Groetjes

Corrie Heijmans

Het team bestaat uit: Nelly Nijman, Corrie Joosen, Toos Timmermans, Corrie Heijmans.

 

Technische Commissie verslag 2016

Wat valt er te vertellen aan belangrijke dingen gedurende het afgelopen jaar?

Twee jaar geleden zijn we gestart met veel hele jonge trainersInmiddels hebben bijna allen het niveau AT2 behaald en sommigen denken er al over na om nog een niveau hoger te gaan. Je merkt het ook in de trainingen. Die gaan steeds vlotter en sneller. Het valt niet mee om training te geven aan kinderen, die maar een paar jaar jonger zijn. Dat gaat nu alsmaar beter, terwijl ze nagenoeg voortdurend worden beoordeeld om zich maar te blijven verbeteren.

Bij de oudere groepen –AB junioren, senioren en masters-, zijn we minder goed bedoeld. Daar zijn we hard op zoek naar trainers. Er is een systeem ontstaan, dat men onderling de lege plaats van trainer opvult. Maar dat is verre van ideaal.

Opleidingen, jazeker, we zorgen ervoor dat het niveau goed is, zodat we de (jeugd)atleten goede trainingen kunnen bieden. We doen dat op drie manieren. De bedoeling is, dat iedereen een diploma haalt. Op dit moment zijn nagenoeg alle trainers gediplomeerd en proberen uptodate te blijven door regelmatig clinics te volgen.

Dat kan dan weer op twee manieren. Met behulp van de NKS clinics, die zes maal per jaar plaatsvinden, met steeds wisselende onderwerpen, aangedragen mede op ons advies. Onze opkomst is op dit moment de hoogste van de regio. Daarnaast bezoeken we met enige regelmaat de clinics van de Unie. De tweede manier is de inzet van een combinatiefunctionaris van de gemeente, die de jonge trainers wat kneepjes van het trainersvak proberen bij te brengen.

Atletiek staat ook voor prestaties. Het is niet voor niets de mooiste sport! 

Zijn we bij de pupillen heel bewust speels bezig, bij de junioren en ouder zie je veel ambitie naar buiten komen. Veel atleten zijn regionaal heel sterk bezig, maar een behoorlijke groep timmert ook buiten de regio aan de weg. De familie Pols of een Lekan Dalenberg, een Anne de Jong. Zonder verder iemand tekort te doen, zijn dat namen die regelmatig de media halen.

Wat ons zorgen baart, is toch de langzame teruggang in aantal pupillen en junioren. Ja, het is bekend, iedere vereniging heeft daar last van… en zeker, het aantal kinderen in Dongen neemt af..… Maar toch, dat willen we niet. Daarom doen we diverse acties om leden te blijven trekken.

Via de combinatiefunctionarissen houden we contact me de schooljeugd. Zoals in het afgelopen jaar zullen we ook het komende jaar zullen een aantal clinicdagen bij Atledo laten plaats vinden. Ook doen we weer mee aan de Koningsspelen waar alle basis scholen aan meedoen. Ook de actie bij de DDD levert ieder jaar een aantal fanatieke jeugdleden op.

Verder willen we melden, dat het met de AoM-groep prima verloopt, met ervoor een aantal fanatieke trainers, die met recht kunnen zeggen, dat ze Atletiek op Maat leveren.

Namens De Technische Commissie.

Johan Flipsen

 

WOC Atletiek verslag 2016

Het WOC atletiek organiseert de clubkampioenschappen, de kerstafettemarathon, de indoor, de werp3kamp, de cross en de Dwars door Dongen. Meestal aangevuld met een tweetal competitiewedstrijden voor pupillen en een wisselende groep. 

Nogal een heel pakket; met name de Dwars door Dongen vergt veel energie van de groep mensen, die er zich mee bezig houden, maar gelukkig zijn er mensen die vaker dan eenmaal bij springen.

Wie zitten er dan in het WOC?

Op dit moment zijn dat Leo van der Pol, Johan Jacobs, Toon Trommelen, Hens Koreman, Anke Flipsen, Tim Schellekens, Martin de Hoogh, Kris Beerens en ondergetekende.. Vele handen maken licht werk, want iedereen kiest een aantal wedstrijden om bij aan te pakken, zodat iedere wedstrijd net een andere bezetting kent.

Zo ook met de wedstrijdleiders Tim, Kris en ondergetekende die zo om beurten de wedstrijden “beheren”. Gedrieën in het WOC is handig om de lasten te verdelen. Nu kunnen we met drie mensen de wedstrijden verdelen met steeds hulp van een wisselende ploeg en dat dan weer aangevuld met extra vrijwilligers. Klinkt ingewikkeld, maar het werkt tot op heden prima. Maar nog altijd roepen we keihard om vrijwilligers, met name gaat de ROEP om  verkeersregelaars en juryleden.

Het afgelopen jaar zijn alle wedstrijden –zonder uitzondering- een groot succes geweest. De opkomst wordt steeds groter en groter, ondanks de overdaad aan wedstrijden in de regio. We blijven dan ook verbeteringen aanbrengen, waardoor het steeds spannend en uitdagend is, om “bij ons Atledo” aan wedstrijden mee te doen.

Het jurykorps is een prima team, dat altijd klaar staat. Wij zijn echt superblij met onze fanatieke juryleden. Een applaus voor hen zou zeker op zijn plaats zijn!! 

Het korps is echter wel heel hard aan het krimpen. Al twee jaar zijn er plannen om nieuwe juryleden op te leiden. Plannen die we dit jaar toch echt wel in de praktijk willen brengen. Tijdgebrek is de hoofdreden van uitstel geweest. Ook de Unie denkt daar in mee, omdat de eisen wat verlaagd zijn, om een instap beter mogelijk te maken. Daarbij moderniseert ook het wedstrijdgebeuren door meer en meer gebruik te maken van de electronica.

Een klein minpuntje. We kennen zoveel lopers binnen Atledo, maar er doen er zo weinig mee met onze wedstrijden. Daar waar het mogelijk is, zoals bij de cross en de Dwars door Dongen, komen onze lopers niet tot nauwelijks aan de start. Tessa heeft daar voor onze cross actie gemaakt, wat 23 extra trimmers aan de start bracht. Heel goed gedaan, maar vergeleken met andere wedstrijden doen we dat behoorlijk slecht. Maar de eerste stappen zijn gezet…

Namens De WedstrijdOrganisatieCommisssieAtletiek.

Johan Flipsen

 

TC Lopen & bewegen verslag 2016

Het afgelopen jaar zijn er wat verschuivingen geweest in het trainerskorps en daarmee in het trainingsschema. Met het afscheid van Jan en het minderen in training geven van andere trainers werd er flexibiliteit gevraagd van het korps en van de lopers. Gelukkig zijn er twee lopers opgeleid tot assistent-trainer en maken we hier al gebruik van, maar dit is nog lang niet voldoende om het korps aan te vullen, te verjongen en zo wat meer ruimte te geven. Een punt wat dus ook zeker in 2017 weer op de agenda komt.

Met de Nationale Sportweek in september zijn we een weg ingeslagen waarbij we zoveel mogelijk ‘vrije lopers’ de voordelen van het lopen bij een club wilden laten ervaren. Onder het motto ‘samen hardlopen is leuker’ zijn er verschillende nieuwe lopers bij de vereniging aangesloten. Een mooie campagne om ook aankomende Nationale Sportweek weer mee aan de slag te gaan. Tijdens deze campagne is ook het idee gestart om te werken met advertenties en promoties op Facebook, wat al bij verschillende evenementen tot het bereik van een groot publiek heeft geleid.

Niet alleen voor ervaren lopers staan we open bij Atledo, ook de Run for Fun-groepen zijn weer goed bezocht. In september is er een succesvolle groep gestart, maar ook de groep van januari is erg groot en wordt op dit moment klaargestoomd voor Dwars door Dongen.

Het afgelopen cross-seizoen werd gekenmerkt door deelname van de ‘Blauwe bende’, zoals we (terecht) bij de eerste cross van het seizoen genoemd werden. Met de mooie nieuwe Positif-jasjes en de grote deelname aan regionale crossen werd Atledo goed op de kaart gezet. Niet alleen de deelname was groots, zo ook waren de prestaties – in de categorie senioren/masters heeft Atledo immers de eerste plaats gepakt in het regionale klassement, een prestatie om trots op te zijn.

De wedstrijdlopers zijn dus goed te motiveren – van crossjes tot trailruns tot internationale marathons, alles komt voorbij. Een groep waar we nog meer aan moeten trekken zijn de trimmers en de lopers die alleen wekelijks een keer komen trainen. Deelname aan regionale wedstrijden is wellicht een stap te ver, maar de eigen (!) trimlopen van Atledo zijn zeer geschikt voor elk niveau en voor elke leeftijd. Om deze ‘onopvallende’ lopers en loopgroepen van Atledo wat beter te bereiken, is Johan Jacobs onlangs langs alle groepen gegaan om een voorstel te doen. Voor elke groep is of wordt nu een groepsbegeleider aangesteld, waarmee we hopen de mening en ideeën  van de groep wat beter op te kunnen pakken en daarnaast onze voorstellen en vragen de groepen te laten bereiken. Op deze manier hopen we meer deelnemers te krijgen bij de diverse trimlopen of leden te stimuleren een andere rol op te pakken tijdens zo’n evenement, waar we als vereniging ook weer veel aan hebben. Een goede eerste stap is gemaakt bij de Atledocross met 45 trimmers aan de start, maar dit kan natuurlijk nog veel grootser!

Ook voor de scholierenloop van Dwars door Dongen zijn nieuwe stappen gemaakt. In overleg met het Cambreur College, de combinatiefunctionarissen en de gemeente zijn er ideeën op tafel gekomen waar de commissie mee aan de slag kan om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Dongen kennis te laten maken met hardlopen.

Als afsluiter zijn we op 22 december – naar idee van Geert van Krevelen – met ruim 50 lopers richting de Grote Markt in Breda gelopen, maar liefst 14km. De tocht verliep in drie snelheidsgroepen en voornamelijk door het donker, maar heeft er wel voor gezorgd dat we met z’n allen €1510,- op hebben gehaald voor Serious Request. Een geweldig bedrag! Dit zijn mooie initiatieven waar we graag voor open staan.

Tessa Trommelen

 

PR- en sponsorcommissie verslag 2016

Commissie

In 2016 hebben Richard de Jong en Jos Wagemakers afscheid genomen van de PR – Sponsorcommissie. Zittende leden zijn: Ben Barendse (voorzitter), Loek Pos. Zij worden ondersteund door Kris Beerens (webbeheer) en Gerdjan Kipping ( Pers – en publiciteit).

In 2016 is een start gemaakt om de processen van de PR – en sponsorcommissie te beschrijven om zo voor de verschillende processen vrijwilligers te vinden. Deze worden aangestuurd door de PR –en Sponsorcommissie. Hierdoor krijg je een betere taakverdeling waardoor er minder druk komt op de zittende leden. Dit is ook minder kwetsbaar.

Doelstelling 2017: Commissie uitbreiden (Jan-Willem van Heteren is inmiddels toegetreden tot de commissie) en het vinden van vrijwilligers voor de verschillende processen.

Nieuwsflits ’t Lopertje

Nieuwsflits ’t Lopertje is in 2016 zeven keer verschenen. Waarvan 1 extra editie rondom Positif Dwars Door Dongen en één voor het werven van vrijwilligers. Shannon Sprangers heeft de grafische vormgeving en lay-out op zich genomen. Hennie Suanet is toegetreden als redactielid. Ben Barendse is eindverantwoordelijk.

Nieuwsflits ’t Lopertje wordt door de leden goed ontvangen gezien de positieve feedback van de verschillende leden. Pijnpunt is de minimale bijdrage van de leden voor het aanleveren van kopij. Dit kan ervoor zorgen dat ’t Lopertje minder frequent uitgaat komen of in het ergste geval: Niet meer verschijnt.

Doelstelling 2017: Leden Atledo leveren vanuit de verschillende disciplines kopij aan waardoor Nieuwsflits ’t Lopertje 6 keer per jaar verschijnt.

PR-beleid

De PR- commissie heeft zich in 2016 zowel intern als extern steeds beter geprofileerd. Prestaties en activiteiten van Atledo waren veelvuldig te lezen in het weekblad van Dongen en in de social media. Dit heeft er toe geleid dat Atledo zichtbaar is en heeft bijgedragen aan een positieve uitstraling van de club.

Doelstelling 2017: Ontwikkelen van een PR – en communicatieplan. Dit moet als kapstok gaan dienen om de PR- en communicatie van Atledo op een goede en georganiseerde wijze te reguleren. Dit draagt bij aan een goede interne en externe uitstraling en profilering. Anouk van Heteren is bereid gevonden om dit mee op te gaan pakken.

Sponsoring

In 2016 is er totaal € 13325,- aan sponsorgeld binnen gekomen. In 2015 was dit € 8750,-. Daarnaast hebben we ook sponsoring in natura gehad zoals bouwmateriaal, 2 laptops en Hedera. Dit vertegenwoordigd ongeveer een waarde van € 2000,-.

Verdeling sponsors:

Goud (>  € 1000,-): 2

Zilver (€ 500,- tot € 1000,-): 4

Brons ( € 250,- tot € 500,-) : 12

Supporter ( < € 250,-) : 42

Doelstelling 2017: Sponsors vast contactpersoon vanuit PR- en Sponsorcommissie.   Goud:4, Zilver: 6, Brons: 14, Supporter: 50. (noot: Van Den Noort inmiddels goudsponsor geworden)

Namens de PR commissie

Ben Barendse