Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Nieuwjaarstoespraak alsnog online

Geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 om 15:16 uur

Beste Atledovrienden,

Als voorzitter heb je twee kansen om op het afgelopen jaar terug te kijken. Dat is bij de Nieuwjaarsborrel en de ledenvergadering. Wel jullie hebben geluk ik heb gekozen voor de Nieuwjaarsborrel.

2015 was een jaar met vele hoogte-, maar ook vele dieptepunten. Om met de laatste te beginnen:

Er zijn heel veel mensen overleden die een lijntje met Atledo hadden, niet alleen leden, maar ook kinderen en ouders van leden.

Ik hoop van ganser harte dat 2016 wat dat betreft een beter jaar zal zijn. Zowel bestuur als leden hebben allen op hun eigen wijze aandacht en ondersteuning verleend aan het verwerken van het leed en verdriet dat er was en is bij de nabestaanden. Het was Atledo op zijn best!

Nu naar wat positievere zaken. Ik wil, namens mijn medebestuursleden, onze waardering uitspreken voor al onze trainers en trainsters. Onmisbare leden van onze vereniging die in weer en wind aanwezig zijn om training te geven. Waar leden nog wel eens makkelijk zeggen: ik ga niet want het is te koud of te nat of ik heb geen zin, kennen onze trainers deze luxe niet, zij zijn er gewoon altijd. Hulde!

Ook is mij het ontzettende enthousiasme en plezier opgevallen van onze actieve leden, of het nu de pupillen, junioren, senioren, Ouderen in Beweging, Run for Fun of Atletiek op Maat zijn. Ik sta altijd met veel genoegen langs de kant te kijken. De gezelligheid, humor en de sociale samenhang, tijdens het in- of uitlopen of nadien in de kantine speelt in onze vereniging een belangrijke rol en is van grote sociale waarde. Atledo is meer dan alleen maar sporten. Atledo is, als je er voor openstaat een belevenis en wordt een deel van je leven.

Specifieke hoogtepunten dit jaar zijn naast alle inzet van onze vrijwilligers onder andere:

  • De aanwas van nieuwe jonge jeugdtrainers, dankzij de prettige en enthousiaste wijze waarop Johan Flipsen en zijn team deze jonge mensen benadert, ondersteunt en opleidt.

Ik heb het al eerder gezegd, trainers en trainsters zijn onmisbaar voor onze vereniging, maar vindt ze maar eens. Alle atletiekverenigingen vissen in dezelfde vijver. Bovendien heeft de fiscus besloten om vrijwilligersvergoedingen eens extra te controleren, waardoor de vergoeding van onze trainers zo gering is, dat dit nooit een motief kan zijn om training te gaan geven.

  • De nieuwe PR- en Sponsorcommissie is flitsend van start gegaan.

Niet alleen hebben we weer een clubblad, maar ook de Win-Win benadering van oude en nieuwe sponsoren werkt verfrissend en heeft al de nodige resultaten opgeleverd. En extra opbrengsten zijn hard nodig. De afgelopen twee jaar heeft de economische crisis ook Atledo behoorlijk geraakt. Vele sponsors hebben (moeten) afhaken en ook de gemeentelijke subsidies worden steeds minder.

  • De vele werkzaamheden die de klusgroep heeft verzet. Van tegels leggen tot tegels er uit rammen en alles wat daar tussen zit.

Door hun zelfwerkzaamheid worden echt honderden en honderden Euro’s uitgespaard.

  • De deelnemers die voor het Tomashuis liepen tijdens Dwars Door Dongen.

Het was de eerste keer dat Atledo vroeg om deel te nemen aan deze goededoelenloop, waarbij het wedstrijdelement werd uitgeschakeld, alleen het meedoen telde. Hopelijk wordt dit een traditie met steeds meer deelnemers, en dan denk ik vooral aan onze vele trimmers.

  • De start van “Vrienden van Atledo”, wat echt een succes is. Al meer dan 25 vrienden hebben zich aangemeld, en ik verwacht er nog meer.
  • Het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat zich spontaan aanmeldde om hun steentje bij te dragen aan Atledo.

Het bestuur prijst zich erg gelukkig dat er in deze hectische en egocentrische tijden nog altijd mensen bereid zijn om als vrijwilliger anderen in staat te stellen om tegen geringe kosten te kunnen sporten bij Atledo. Elke vrijwilliger is belangrijk, het zijn de radertjes die de Atledomachine draaiende houden.

  • De Rommelmarkt, de Atledo Indoor, het jeugdkamp, de Bingo, de Bruggenloop, Run for Fun, etc., etc.

Ik zal vast wel een paar zaken vergeten, maar er is ook zoveel om op te noemen.

Ik krijg wel eens de vraag, is het nou leuk om voorzitter te zijn en kost het niet erg veel tijd? Het antwoord is Ja, het vraagt veel tijd mede omdat ik het leuk vind om er veel tijd in te steken, en als pensionado heb ik die tijd. Hiertegenover staat voor mij A, de voldoening die het geeft als zaken weer geregeld zijn, B, als oplossingen voor problemen zijn bedacht en C, als klachten netjes zijn afgewerkt. Maar ook ik ben slechts een radertje in het grote geheel, zonder alle hulptroepen er om heen kan ik het ook niet. Of anders gezegd als voorzitter fungeer je als smeerolie tussen de radertjes van de Atledomachine. In mijn geval, gezien mijn leeftijd en conditie, meer als kruipolie, maar toch…………..

Ik heb nog niets gezegd over alle sportieve prestaties en zal dat ook niet doen. De reden is dat u deze allemaal hebt kunnen volgen op onze Atledosite, op onze Facebookpagina, in de plaatselijke krant en ook op Dongen Nieuws en Dongenhomespot.

Mijn kreet toen ik aantrad: De vraag is niet wat kan Atledo voor mij doen, maar wat kan IK voor Atledo doen heeft in 2015 een geweldige inhoud gekregen, ik wil een ieder hiervoor hartelijk danken.

Ik sluit nu tradioneel af met U allen een welgemeend gezond en sportief 2016 toe te wensen.

André Langeveld, voorzitter

Dongen, 5 januari 2016