Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Jaarverslagen Commissies

Geplaatst op dinsdag 3 maart 2015 om 08:19 uur

Jaarverslag 2014 Schoonmaakgroep.

Om de week is er een groep van 6 a 7 personen aanwezig om de Atledo accommodatie schoon te maken. Dit werk bestaat uit het schoonmaken van de kleed ruimtes, douche, toiletten, gangen, kantoor, hoofdingang, kantine, keukenvloer, vloer achter de bar, ramen zemen, (plakband verwijderen) vuilnis zakken verwisselen enz. enz.

Alleen tijdens de sluiting van de grote vakantie ligt de schoonmaak 6 weken stil.

De ploeg is helaas aan het slinken, eigenlijk moet er versterking komen maar dat weet ieder Atledo lid eigenlijk wel. Wij gaan nog even door, zolang er nog mensen zijn dit het gezellig vinden om met ons dit karwei te klaren.

gr. Nelly Nijman

Februari 2015

 

Jaarverslag 2014 Jeugdcommissie                                       

De jeugdactiviteiten worden drie keer per jaar georganiseerd door Robin Flipsen. Voor elke activiteit worden andere vrijwilligers gevraagd, omdat deze schaars zijn. Wel is er vaak een vaste kern, zoals Glenn Pols, Margriet ter Horst en Tim Schellekens. Voor alle vragen of voorstellen kan er dus naar Robin Flipsen worden gegaan, gezien deze sinds een jaar de jeugdactiviteiten op zich heeft genomen. Deze bestaan (tot nu toe) uit de volgende drie: de bingo, de carnavalsavond en de paasbijeenkomst. De bingo valt er officieel niet onder, maar omdat ook de evenementorganisatie een paar jaar geleden is opgehouden te bestaan, is dit per toeval onder de jeugdactiviteiten komen te vallen.

De bingo wordt nu elk jaar in november gehouden, de tweede vrijdag van de maand. Dit wordt nu al vele jaren georganiseerd als afsluiting van het jaar en is elk jaar een groter succes. Ook sinds drie jaar met winst en met een grotere opkomst.

De carnavalsavond wordt sinds twee jaar gehouden, met nog geen vaste datum. Dit zal waarschijnlijk elke vrijdag de week vóór de carnavalsavond worden gehouden de komende jaren. Dit jaar was de opkomst veel groter dan het jaar ervoor en met een andere opbouw; de carnavalsavond zal voortaan in de vorm van een casinoavond worden gehouden (tenzij er betere suggesties worden gegeven uiteraard). Wel willen we het thema 'carnaval' er sowieso inhouden en zal de dresscode elk jaar hetzelfde zijn. Er wordt een toegangsprijs gevraagd, dit jaar is er echter wel verlies gedraaid. Vorig jaar was het een paar tientjes winst; dit jaar was er een aantal tientjes verlies. De verwachtingen voor volgend jaar zijn echter weer winst.

De paasviering elk jaar valt samen met de trimloop op tweede paasdag; eerst mogen de kinderen meelopen met de trimloop (minstens één rondje), daarna volgt er een soort spel en daarna is het eieren zoeken. De gevonden eieren mogen ze houden. Vorig jaar was er winst; dit jaar verwachten we hetzelfde. Wel moet de promotie beter dit jaar, zodat er meer opkomst is.

Verder zijn er tot nu toe geen andere evenementen, maar deze kunnen wel altijd op de kalender worden gezet als er nog ideeën zijn.

Mvg, Robin Flipsen

18-2-2015

 

Jaarverslag 2014 PR commissie

Woord vooraf.

In het verslagjaar zijn helaas de bestaande vacatures bij onze commissie nog steeds niet opgevuld. Dit is een flinke aderlating voor de continuïteit van onze activiteiten. Wij willen graag in contact komen met nieuwe mensen die deze taken willen overnemen. De vacatures met taakomschrijving zijn op de website vermeld.

Uitgaande van de basistaken van de PR (zie het artikel Wat doet de PR d.d. 21 april 2010 in de bijlage) kan het volgende over het jaar 2014 worden gemeld.

               1.       De sponsoring.

Diverse bedrijven hebben hun sponsorcontracten beeindigd hetzij vrijwillig hetzij gedwongen i.v.m. faillissementen. Er hebben zich weliswaar enkele nieuwe sponsoren aangemeld. Henk en ondergetekende benaderen van tijd tot tijd nieuwe bedrijven hoofdzakelijk op het industrieterrein. De oogst mag echter 'mager' genoemd worden. De sponsoren zouden meer bij de club moeten worden betrokken. Hierover wordt nagedacht.Wegens het gebrek aan mankracht wordt er de laatste jaren geen sponsorkrant meer gemaakt. (zie vacaturelijst)

2.        Pers en publiciteit.

De publicaties van wedstrijden en evenementen geschiedt sedert het vertrek van Lisette via andere kanalen. Ook algemene informatie vanuit het bestuur wordt gestroomlijnd via deze tak.

3.        ‘t Lopertje.

He Lopertje is na de jaargang 31, nr. 4 van 2013 niet meer verschenen hoewel de website anders doet vermoeden. Ook dit vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in personeelsgebrek bij de PR. Uit onderzoek is ook gebleken dat  't Lopertje als digitaal clubblad niet of nauwelijks werd gelezen. Er wordt nagedacht op welke andere wijze aan de doelstelling ( . . . op een respectvolle wijze voor het voetlicht te brengen en lezers te informeren over het wel en wee van de vereniging dan wel te berichten over andere voor de vereniging relevante zaken en onderwerpen) kan worden voldaan.
 

4.        De website: Het communicatiemiddel binnen onze vereniging.      

De meest actuele zaken/uitslagen, nieuwtjes etc worden steeds duidelijk en overzichtelijk op de website geplaatst. In een oogopslag weten niet alleen leden, maar ook andere bezoekers van de website wat er op de site aan informatie te vinden is.

Het is raadzaam de site regelmatig te raadplegen! Het is belangrijk dat er regelmatig nieuwe informatie wordt aangeleverd. Iedereen die iets kwijt wil op de website kan dit sturen naar de webmaster: webbeheer@atledo.nl

5.        Bijzondere publicaties en taken.

Atledo stelt een infoboekje beschikbaar voor alle in Atledo geïnteresseerden waarin algemene informatie wordt gegeven over de vereniging. 

De commissie verzorgt op aangeven van de secretaris van het bestuur, 1x per jaar voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, het jaarverslag van de PR.

Ook het vervaardigen van flyers, posters, uitnodigingen, bedankbrieven, drukwerk etc. geschiedt door de PR.

De PR is voor het coördineren van taken vertegenwoordigd in de DDD Commissie.

6.         Wie zitten er in de PR commissie en wie doet wat.

 

                Vacature            Pers en publicatie, redactie en layout van ´t Lopertje.

                Vacature            Ontwerpen flyers en posters

                 Henk van Tilburg Vice voorzitter, Sponsorplan, contacten en contracten met sponsoren en winkeliers ,

                 Vacature            Sponsorkrant

                  Kris Beerens    Webmaster

                  Friso van Dooren  Voorzitter, algehele coördinatie PR commissie, teksten en drukwerk.

 

Friso van Dooren

Dongen,  21 februari 2015.

 

Jaarverslag 2014 Technische Commissie Lopen

Onze beginnersgroep loopt onder de naam Run for Fun. In 2014 is het gelukt om 2 maal zo’n Run for Fun-traject op te starten. In januari startte een groep die vanaf het begin getest werd onder diverse weersomstandigheden. Maar de 18 nieuwe lopers lieten zich niet kennen en hielden vol.  Net voor de zomervakantie sloten 15 lopers het RfF-traject af met het volbrengen van de 5km. In september is de volgende groep gestart. Deze groep van 39 lopers gaan in februari 2015 hun eindloop volbrengen en sluiten daarna aan bij de diverse loopgroepen.

De ‘8 van Atledo’ werd in 2014 verplaatst naar de atledo-accomodatie. De activiteit werd gehouden op Tweede Paasdag en gecombineerd met activitieiten voor de jeugd en VB-atleten. Hierdoor werd het een gezellige Atledo-ochtend met voor elk wat wils.

De bruggenloop had eind oktober zijn lustrum-editie. Voor de 5de keer werd de trimloop over de atletiekbaan en de fietsbrug georganiseerd. Het deelnemersaantal stabiliseert zich en lopers weten deze trimloop te vinden. Dit jaar werd de loop gecombineerd met een boekenmarkt, en die opzet bleek goed uit te pakken.

In december waren er nog 2 activiteiten. De oliebollentraining werd goed bezocht door jong en oud. Na afloop van de training smaakten de oliebollen erg goed. De kerstafettemarathon had de eer om in de sneeuw van 2014 gelopen te mogen worden. Parcours werd aangepast en ruim 25 teams zorgden voor een sfeervolle loop waarbij meedoen veel belangrijker is dan de snelste zijn.

Bij alle loopactiviteiten die we het afgelopen jaar georganiseerd hebben, valt het op dat er een groep trouwe deelnemers binnen Atledo is, maar dat er een hele grote groep niet-deelnemers is. De komende jaren willen we blijven focussen op het enthousiasmeren van deze laatste groep voor de diverse Atledo-activiteiten.

Op trainersgebied waren er een paar wijzigingen. De wandelgroep heeft een nieuwe trainer gekregen en deze verandering is positief opgepakt. Helaas is er een looptrainer gestopt als vaste trainer en een trainer tijdelijk gestopt in verband met studie, maar door onderling schuiven zijn deze hiaten weer ingevuld.  Twee trainers hebben hun trainersopleiding succesvol uitgebreid naar een volgend niveau (prestatielooptrainer niveau 4). Aandachtspunt hier blijft wel dat er meer trainers gewenst worden. Voor de wandeltrainingen is er momenteel maar 1 trainer en om het wandelen wat te kunnen uitbreiden is het noodzakelijk om er een paar trainers bij te hebben. Ook voor de looptrainers geldt dat het met een paar trainers meer, toch makkelijker is om hiaten in te vullen. Momenteel hebben alle groepen geschoolde trainers, en dit willen we in de toekomst ook zo houden.

Februari 2015

Marian Mahieu

TC Lopen en Bewegen & TOC

 

Jaarverslag 2014 Technische Commissie Atletiek

Wat valt er te vertellen aan belangrijke dingen gedurende het afgelopen jaar?

Allereerst de plannen van de wedstrijdgroep, die door Kris Beerens is ingezet voor ABC-junioren. Deze trainingen zijn doorgezet in 2015 op basis van het succes ervan. Geen generatiekloof, en de atleet vraagt, terwijl de trainer probeert in te vullen en/of te coördineren.

Verder gaan trainers niet eeuwig door, zoals blijkt, want een aantal mensen zijn gestopt vanwege studie, verhuis, geen tijd of een mix van deze redenen.Gelukkig dienen zich wel enkele zeer jeugdige trainers aan.Het aanbod wordt steeds jonger, wat natuurlijk aan de ene kant goed is, maar je kunt als trainer nu eenmaal geen training geven aan leeftijdsgenoten.

Het bestand is nu weliswaar rond qua trainers, maar er is zeker geen overdaad. Bij de CDjunioren mag er zeker iemand bij. Ook zijn wij met hoge nood op zoek naar trainers voor de groep Bjunioren en ouder. Per Zomervakantie gaat ook Gerdjan Kipping stoppen, wat de spoeling heel erg dun maakt. Het wordt dan erg moeilijk om dan te kunnen voldoen aan de wensen van de atleten.  In het uiterste geval gaan er vrije trainingen worden aangeboden onder oppervlakkige begeleiding. Dat is echter niet waar we heen willen.

Opleidingen, jazeker, we zorgen ervoor dat het niveau goed is, zodat we de (jeugd)atleten goede trainingen kunnen bieden. We doen dat op drie manieren. De bedoeling is, dat iedereen een diploma haalt. Op dit moment zijn de oudere trainers gediplomeerd en proberen uptodate te blijven door regelmatig clinics te volgen.

Dat kan dan weer op twee manieren. Met behulp van de NKS clinics, die zes maal per jaar plaatsvinden, met steeds wisselende onderwerpen, aangedragen mede op ons advies. Onze opkomst is op dit moment de hoogste van de regio.  Daarnaast bezoeken we met enige regelmaat de clinics van de Unie. De tweede manier is de inzet van een combinatiefunctionaris van de gemeente, die de jonge trainers wat kneepjes van het trainersvak proberen bij te brengen.

Atletiek staat ook voor prestaties. Het is niet voor niets de mooiste sport ! 

Zijn we bij de pupillen heel bewust speels bezig, bij de junioren en ouder zie je veel ambitie naar buiten komen. Veel atleten zijn regionaal heel sterk bezig, maar een behoorlijke groep timmert ook buiten de regio aan de weg.
Met name een Glenn en Phill Pols of een Lekan Dalenberg, een Anne de Jong. Zonder verder iemand tekort te doen, zijn dat namen die regelmatig de media halen.

Ook bij het komende sportgala zullen Lekan en Phill, samen met Riet Jonkers hun kandidaatstelling 2014 al dan niet hard gaan maken. We zijn reuze benieuwd. In 2014 werd Phill Pols de sportjunior van het jaar.

Riet is ook een hele bekende naam in onze wereld. Zonder in detail te gaan, is ze in haar leeftijdsklasse een echte Wereldatleet, met de nodige wereldrecords en titels achter haar naam.

Wat ons zorgen baart, is toch de langzame teruggang in aantal junioren. Ja, het is bekend, iedere vereniging heeft daar last van…… Maar toch, dat willen we niet. Daarom doen we diverse acties om leden te blijven trekken.

Via de combinatiefunctionarissen houden we contact me de schooljeugd. Het afgelopen jaar waren er maar liefst 7 clinicdagen bij Atledo waar honderden kinderen aan hebben mee kunnen doen. Ook de actie bij de DDD leverde afgelopen jaar 5 jeugdleden op.

Verder willen we melden, dat het met de VB-groep prima verloopt, met ervoor een aantal fanatieke trainers, die met recht kunnen zeggen, dat ze Atletiek op Maat leveren.

Grote Clubactie, ja, ook daar hebben we aan mee gedaan, met name de jeugd, onder het coördinerende oog van Alex en met vele uren werk van Anneke, beiden met de achternaam Van Krevelen.

Namens de Technische Commissie

Johan Flipsen

Februari 2015

 

Jaarverslag 2014 Wedstrijd Organisatie Commissie

Het WOC atletiek organiseert de clubkampioenschappen, de kerstafettemarathon, de indoor, de werpkamp, de cross en de Dwars door Dongen. Meestal aangevuld met een tweetal competitiewedstrijden. Nogal een heel pakket; met name de Dwars door Dongen vergt veel energie van de groep mensen, die er zich mee bezig houden, want gelukkig zijn er mensen die vaker dan eenmaal bij springen.

Wie zitten er dan in het WOC?

Op dit moment zijn dat Leo van der Pol, Johan Jacobs, Toon Trommelen, Hens Koreman, Anke Flipsen en ondergetekende. Daar zijn bijgekomen Tim Schellekens, Marian Mahieu en Kris Beerens. Tim en Kris zijn samen met ondergetekende de wedstrijdleiders van Atledo. Gedrieën in het WOC is handig om de lasten van ondergetekende wat te verlichten. Nu kunnen we met drie mensen de wedstrijden wat verdelen met steeds hulp van een wisselende ploeg en dat dan weer aangevuld met extra vrijwilligers. Klinkt ingewikkeld, maar het werkt tot op heden prima.

Ondergetekende houdt dan –mede namens en als bestuurslid- het overzicht.

Het afgelopen jaar zijn alle wedstrijden een groot succes geweest. De opkomst wordt steeds groter en groter, ondanks de overdaad aan wedstrijden in de regio. We blijven dan ook verbeteringen aanbrengen, waardoor het steeds spannend en uitdagend is, om “bij ons” aan wedstrijden mee te doen.

Het jurykorps is een prima team, dat bijna altijd in groten getale klaar staat. Wij zijn echt superblij met onze fanatieke juryleden. Een applaus voor hen zou zeker op zijn plaats zijn!! Het korps is echter wel aan het krimpen, dus zijn er plannen om daar wat aan te gaan doen.

Ook de Unie denkt daar in mee, omdat de eisen wat verlaagd zijn, om een instap beter mogelijk te maken. Daarbij moderniseert ook het wedstrijdgebeuren door meer en meer gebruik te maken van de electronica. Hoewel de prijsstelling daarbij nog wel (te) hoog is.

Een klein minpuntje. We kennen zoveel lopers binnen Atledo, maar er doen er zo weinig mee met onze wedstrijden. Daar waar het mogelijk is, zoals bij de cross en de Dwars door Dongen, komen onze lopers niet tot nauwelijks aan de start. Misschien een stuk onwetendheid, waar we aan gaan werken, misschien zijn er andere oorzaken. We hebben onze gedachten hierover aan het werk gezet.

Namens De Wedstrijd Organisatie Commissie Atletiek.

Johan Flipsen

Februari 2015

 

Jaarverslag 2014 Accommodatiebeheer

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van opruimen.

Zowel op het terrein als in het materiaalhok en het clubgebouw had zich in de loop van de jaren nogal wat materiaal opgestapeld dat niet meer gebruikt werd. Tevens is de oude kleine container afgebroken en (deels afgevoerd). Het resultaat was een container met een inhoud van 15m3 afval en nog is niet alles weg.

We hebben maatregelen getroffen om het onderhoud van de terreinen makkelijker te maken en het verval van het hekwerk tegen te gaan. Dat hekwerk kan nu gerepareerd gaan worden. Tevens wordt periodiek het zwerfafval geruimd.

In en om het gebouw zijn de nodige reparaties verricht, zoals het vernieuwen van een aantal hemelwaterafvoeren, sloten gerepareerd en deuren opnieuw geschilderd.

Het schoonmaken van de douchekoppen is in een periodiek onderhoudsschema opgenomen, evenals het soepel houden van de drukknoppen van de douches. Momenteel worden er een paar gerepareerd.

In overleg met de trainers hebben we de nodige materialen gerepareerd, zoals de startblokken, het net van de discusring, de afzetbalken van het verspringen en de elektra rondom de finishlijn. Zand in de verspringbakken is aangevuld en de wielen van de overkapping van hoogspring 1 zijn vervangen.

De algehele uitstraling van Atledo moet goed zijn en dat betekent dus ook dat alle graskanten weer gesneden zijn en de reclameborden weer gewassen. In de loop van het komende jaar is het hekwerk ook weer in orde.

De werkgroep onderhoud accommodatie bestaat momenteel uit 14 vrijwilligers, waarvan er zo'n 7 a 8 vrijwel iedere dinsdag morgen aanwezig zijn. De anderen afhankelijk van de geplande activiteiten. Het ontbreekt de werkgroep wel aan een vaste vrijwilliger met een elektrotechnische achtergrond. (Dus iemand die regelmatig op de dinsdagochtend aanwezig kan zijn)

Veel van de werkzaamheden zijn inmiddels in een periodiek onderhoudsschema ondergebracht, waar door ad hoc reparaties minder zullen moeten worden.

Fred Kramer

Maart 2015