Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Even voorstellen...

Geplaatst op donderdag 20 november 2014 om 11:13 uur

Mijn naam is André Langeveld,ik  ben getrouwd met Regina en heb 2 zoons, waarvan er één (Christiaan) vele  jaren op Atledo heeft gezeten en de ander (Vincent) bij v.v.Dongen voetbalde.

Ik ben geboren in 1945 en opgegroeid in Amsterdam en omgeving en woon nu met veel plezier ruim 30 jaar in Dongen.

Ik ben in 2005 met vervroegd pensioen gegaan en heb mijn vrije tijd opgevuld met fitnessen, golfen, lezen, tuinieren en samen met Regina leuke dingen doen, zoals fietsen, wandelen en vaak op vakantie gaan.

In mijn werkzame leven ben ik actief  geweest op het administratieve/financiële vlak, bij diverse bedrijven, o.a. DSM, Louwman&Parqui (Toyota) en Novartis .

 Tussen 1989 en 1999 ben ik penningmeester geweest van Atledo  en ook heb ik  vele jaren als trimmer, wandelaar en Jurylid mijn best gedaan, momenteel verzorg ik ook nog de ledenadministratie. De warme sfeer van de club heeft mij altijd aangesproken. Ook de zelfwerkzaamheid van de Atledo leden, zeker in de beginjaren, gaven mij een warm gevoel. Vele handen maken licht werk.

Ik weet dat de huidige tijd en economische situatie zich niet laat vergelijken met de periode van de negentiger jaren, er ligt meer druk op de mensen, de onzekerheid over voormalige  “Zekerheidjes” (baanbehoud, sociaal vangnet, pensioen, etc. etc.) zijn er niet of nauwelijks meer.

Maar juist onder deze omstandigheden kan het een grote voldoening geven om zich samen met andere in te zetten voor een vereniging als Atledo.  Je ontmoet andere mensen, je doet dingen, die je normaal of thuis niet doet, je leert omgaan met en respecteren van andere meningen, en er valt veel te lachen.

 Het grote verschil tussen een bedrijf/onderneming en een vereniging is de basis van aansturing, de leiding van een bedrijf/onderneming heeft macht, het bestuur en de commissieleden van een vereniging hebben dat niet, het zijn “vrijwilligers” die hun best doen, maar ook niet altijd de wijsheid in pacht hebben.

In ben altijd aanspreekbaar voor vragen, opmerkingen, suggesties, klachten of complimenten, maar verwacht van mij geen directe uitspraken of beslissingen, wel zal ik graag fungeren als boodschapper. Het voltallige bestuur neemt beslissingen en niet de voorzitter in zijn eentje.

Het iedereen naar de zin maken is onmogelijk, wel kan er worden uitgelegd waarom er voor een bepaalde beslissing /opzet is gekozen. Van vrijwilligers en leden mag worden verwacht dat men genomen beslissingen, ook al is het niet altijd hun persoonlijke keuze, accepteert en uitdraagt.

Dus de vraag is niet: Wat kan Atledo voor mij doen ; de vraag is: “Wat kunt  U voor Atledo doen “

Rest mij nog om Gerdjan hartelijk te bedanken voor zijn geweldige inzet tijdens zijn vijfjarig voorzitterschap .

Met vriendelijke sportgroet,

André  Langeveld