Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Buitengewone ALV op 14 november

Geplaatst op zaterdag 18 oktober 2014 om 08:34 uur

Op vrijdag 14 November om 19.30 uur is er een buitengewone Algemene Ledenvergadering direct voorafgaand aan de Bingo avond.Tijdens deze ALV zal het bestuur André Langeveld voordragen als voorzitter van Atledo.André is bereid deze functie voor maximaal twee jaar te gaan vervullen. Het bestuur beveelt zijn aanstelling van harte aan.

Andere kandidaten kunnen zich nog tot uiterlijk 3 november 2014 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door ten minste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen.

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering 14 november 2014:

              1.       Opening

2.       Voordracht kandidaten voorzitterschap

3.       Stemming

4.       Sluiting.

Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd en je komst wordt op prijs gesteld.

Tot vrijdag 14 november.

Bestuur Atledo