Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Terugblik op de ALV 2014

Geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 om 23:59 uur

Woensdag 19 maart was niet alleen de dag van de democratie voor de Nederlandse gemeenten, maar ook voor Atledo. De jaarlijkse ALV vond weer plaats. Het moment waarop we als leden van een vereniging het bestuur ter verantwoording kunnen roepen, mee kunnen praten over beleidsdoelen en beslissingen voor de toekomst kunnen nemen. De avond begon met een onprettige mededeling, want Henk van Tilburg moest op het allerlaatste moment verstek laten gaan voor wat zijn laatste ALV als bestuurslid zou worden omdat zijn zus was overleden.

De opkomst was vergelijkbaar met andere jaren, ruim 50 trouwe leden gaven acte de présence. Thema van de avond was de toekomst van Atledo. Wat gaat er goed, wat niet en hoe kunnen we dat samen beter doen.

Goed is dat we sinds januari 2014 eindelijk met de gewenste tweede startersloopgroep Run for Fun van start konden gaan. Nieuwe lopers kunnen nu dus zowel in het najaar als in het voorjaar starten met lopen bij Atledo. De naam van de groep staat model voor wat we bij Atledo nastreven, dat iedereen er sport met plezier.

Goed is ook dat in december 2013 de Kerstafettemarathon een succesvolle doorstart maakte. Sportieve prestaties die hand in hand gaan met heel veel plezier tijdens dat kleurrijke evenement.

Voor de Ouderen in Beweging is erg fijn dat Antoon Aarden de rol van Toine van Gils wilde overnemen als trainer. Geen makkelijke taak na het succes van Toine, maar de sporters hebben al laten weten heel blij met Antoon te zijn, zodat ook zij weer met plezier bij Atledo kunnen blijven sporten.

Heel goed is dat het aantal deelnemers aan onze grootste sportevenementen, Atledo Indoor, Atledocross en Dwars Door Dongen, nog steeds groeit en dat in een tijd waarin steeds meer loop- en atletiekevenementen worden georganiseerd.

Mooi was het dat in 2013 twee Atledojunioren tot sportman- en vrouw van het jaar 2012 werden verkozen: Cas Blakenburg en Maxime Beverwijk (en dat in 2014 Phill Pols tot junioren sportman van het jaar 2013 werd verkozen). Daarmee heeft Atledo de afgelopen zes jaar op rij de junioren sportman van het jaar geleverd.

Fijn is het dat de looptrainercoördinatoren de Atledo Loop- en Wandelwijzer hebben ontwikkeld, welke op de website staat en die een helder overzicht geeft van het (niveau van het) loop- en wandelaanbod bij Atledo.

Goed is ook dat we eindelijk de vrijwilligersapplicatie konden presenteren, waarmee transparant wordt voor welke werkzaamheden wij actieve Atledo’ers (of hun ouders) nodig hebben, wanneer dat is en hoeveel tijd dat kost.

Heel fijn is het dat Marian Mahieu de bestuursfunctie van Hendrik van Gerven heeft willen overnemen en dat de ALV hier unaniem en enthousiast mee instemde. Fijn voor Henk van Tilburg is dat hij zich na zijn afscheid als bestuurslid niet overal meer mee hoeft bezig te houden bij Atledo. Henk en Hendrik stoppen niet met alles. Henk blijft klussen voor Atledo en Hendrik blijft training geven. Bedankt Henk en Hendrik voor al die jaren trouwe dienst.

We zijn ook blij met twee nieuwe schrijvende vrijwilligers Zij kunnen over alles wat er bij en omtrent Atledo gebeurt weer onder de aandacht van de leden en de lokale en regionale bevolking gaan brengen.

Dat de Kascontrolecommissie de jaarrekening van Atledo na controle goed heeft bevonden en dat de ALV penningmeester Albert Verschure en het bestuur decharge verleende voor het gevoerde financiële beleid is natuurlijk ook mooi. En fijn dat Jan Willem van Heteren zich aanmeldde om Mieke van den Brand op te volgen in de kascontrolecommissie.

Tenslotte was het mooi dat we weer een Lid van Verdienste konden benoemen. Dit jaar heeft het bestuur op advies van de commissie Marianne Verschure voorgedragen en de ALV stemde daar terecht mee in. Marianne heeft zich al 15 jaar voor Atledo ingezet. Sinds 1999 is ze betrokken bij de financiële administratie. Misschien wel een van de taken die de minste waardering oogst, maar heel belangrijk voor een gezonde vereniging. Sinds 2004 is ze in verband daarmee ook verantwoordelijk voor de contributie-inning, de ledenadministratie en het beheer van ons ledenadministratiesysteem Davilex. Daarnaast was Marianne van 2003 tot 2008 lid van de Activiteitencommissie en is ze sinds 2009 jurylid. Na zoveel jaren belangeloze inzet voor Atledo op diverse terreinen een meer dan verdiende blijk van waardering.

Minder goed is, dat we na drie jaren van stabiliteit in 2013 weer een ledenverlies hebben geleden. Dat willen we beter doen in 2014. Door het succes van Run for Fun voort te zetten. Door de trainers die de leden aan hun groep aan daarmee aan Atledo binden. Door de vruchten te gaan plukken van de samenwerking met de basisscholen met onze combinatiefunctionaris Angelique. Door eindelijk de banden aan te halen met het Cambreurcollege dat (door gymleraar en Atledo’er Robin van Sunten) gymlessen bij ons gaat aanbieden. Door de wandelgroep nieuw leven in te blazen, zodat we naast Ouderen in Beweging een groep hebben om uitval van leden tegen te gaan. En door het plezier dat sporten bij Atledo oplevert beter naar buiten toe bekend te maken (via website, sociale media en lokale en regionale nieuwsmedia).

Evenmin zijn we tevreden over de daling van de inkomsten in 2013. Met name de inkomsten uit sponsoring (minder VIP-sponsoren), regulier kantinebezoek (na trainingen) en de Rommelmarkt die in 2013 niet doorging vanwege gebrek aan vrijwilligers. Vermindering van de contributie-inkomsten hebben we kunnen voorkomen doordat de leden op de ALV 2013 besloten een extra contributieverhoging in te voeren. Dat moet beter in 2014 doordat de Rommelmarkt nu wel door zal gaan. Doordat we in de eerste maanden van dit jaar een aantal nieuwe lopers en atleten hebben kunnen begroeten welke trend we willen doorzetten. Doordat we elkaar kunnen overtuigen dat het fijn is om na de training nog even in de kantine te blijven hangen voor het plezier met elkaar. Door meer bedrijven voor (het nut) van sponsoring van Atledo te interesseren door beter gebruik van de moderne media en door een nieuw bestuurslid PR & Communicatie te vinden.

Ook is niet goed dat we er met elkaar nog niet in zijn geslaagd een opvolger voor de voorzitter en voor de bestuursfunctie PR & Communicatie te vinden, net zo min als we erin geslaagd zijn om een kantinebeheerder te vinden en nieuwe mensen om sponsorinkomsten te verwerven. Dat is van belang voor de vereniging, dus voor ons allemaal. Denk dus allemaal mee wie geschikte kandidaten kunnen zijn, vraag het die personen en tip het bestuur.

We mogen blij zijn met een aantal zaken dat heel goed gaat, maar er zijn nog belangrijke uitdagingen waar we met elkaar oplossingen voor moeten vinden. Met elkaar, want daarvoor zijn we een vereniging. Het bestuur geeft daarvoor de aanzet door een driejarenbeleid te formuleren waarna we met enthousiaste kartrekkers kunnen werken aan behoud van wat goed is en verbeteren van wat beter moet, want…

… Atledo, dat zijn wij.