Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Agenda ALV 2014

Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014 om 22:43 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2013
 4. Notulen ALV 21 maart 2013
 5. Actiepunten ALV 21 maart 2013
 6. Verslagen commissies
 7. Vacatures
 8. Financieel jaarverslag 2013
 9. Budget 2014
 10. Verslag kascontrolecommissie
 11. Verkiezing kascontrolecommissie

De commissie bestaat dit jaar uit Kris Beerens, Mieke van den Brand en Alex van Krevelen. Kris Beerens is aftredend en herkiesbaar.

 1. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn Gerdjan Kipping (voorzitter), Henk van Tilburg (PR), Hendrik van Gerven (TC Loop) en Hens Koreman (secretaris). Hens Koreman is herkiesbaar. Het bestuur draagt Marian Mahieu voor als bestuurslid TC Lopen en Bewegen.

 1. Concept beleidsstuk
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Tot woensdag 19 maart 20.00 uur.