Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Van de voorzitter

Geplaatst op vrijdag 21 februari 2014 om 21:30 uur

Jullie hebben inmiddels op de website kunnen lezen, dat ik op de ALV op 19 maart aanstaande zal aftreden als voorzitter van Atledo. Dat is een jaar eerder dan gepland.

Ik trad aan tijdens de bijzondere ledenvergadering van 28 mei 2009, samen met Hens Koreman die toen tot secrataris werd benoemd en Michel Sanders die algemeen bestuurslid werd. Op de ALV van 2012 begon ik aan mijn tweede termijn. Ik kondigde toen aan dat het daar wel bij zou blijven, omdat ik vind dat na zes jaar vers bloed voor nieuwe inspiratie moet zorgen.

Ik heb me de afgelopen bijna vijf jaar met veel plezier ingezet voor Atledo en was dat graag nog een jaar blijven doen, maar verrassende loopbaanontwikkelingen hebben mij anders doen beslissen. Afgelopen jaar werd werd aan mij gevraagd of ik interesse had om te solliciteren naar de functie van rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant (zittingplaats Den Bosch). Ik werd daarvoor gevraagd vanwege mijn expertise op het terrein van het vreemdelingenrecht. Ik voelde mij natuurlijk vereerd en na enig nadenken heb ik gesolliciteerd. Na drie gespreksrondes en een beoordeling door de Selectiecommissie Rechterlijke Macht ben ik geschikt bevonden. De president van de rechtbank Oost-Brabant heeft mij inmiddels aanbevolen bij de Raad voor de Rechtspraak en de benoeming is daarmee nog een kwestie van tijd.

Hoewel het slechts een bijbaan is, kan ik dit samen met mijn hoofdbaan, docent recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, niet meer combineren met het voorzitterschap van Atledo. Met spijt moet ik dan ook een jaar eerder vertrekken.

Samen met de overige bestuursleden zijn we op zoek naar een goede opvolger, maar ook jullie mogen als leden natuurlijk een kandidaat voordragen (zie daarvoor de informatie in de agenda voor de aanstaande ALV). Onder de ruim 650 leden moet vast en zeker een geschikte en gemotiveerde kandidaat te vinden zijn.

Ik vertrek niet bij Atledo. Ik blijf nog aan als atletiektrainer en zal ook bij andere Atledo-activiteiten betrokken blijven. En misschien kom ik zelf weer eens aan lopen toe.

Tot ziens bij Atledo en in ieder geval bij de ALV. We zijn immers samen Atledo en samen verantwoordelijk voor de toekomst van onze club.