Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Het regende lintjes bij Atledo

Geplaatst op maandag 30 april 2012 om 20:55 uur

FOTO'S

Vrijdag 27 april vond er een stevige bui plaats boven het terrein van A.T.V. Atledo. Het had Hare Majesteit de Koningin behaagd om maar liefst twee Atledo’ers in hart en nieren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Bert van ’t Westeinde en Henk van Tilburg. Geen passender omgeving dan de baan en het clubhuis van het jubilerende Atledo (30 augustus as. 30 jaar) om de lintjes uit te reiken. Voor beide kwam dit blijk van waardering als een volslagen verrassing en dat was te zien, zoals penningmeester Albert Verschure opmerkte: “Dat ik dit nog mag meemaken. Bert van ’t Westeinde en Henk van Tilburg sprakeloos en dat op één dag.”


Henk en Bert met lintje op hun baan.

Bert is lid van Atledo sinds de oprichting in 1982 en sinds enige jaren al erelid vanwege zijn verdiensten voor de vereniging. Henk werd op 20 maart jl. door de Algemene Ledenvergadering tot erelid benoemd en is dit jaar 25 lid van Atledo, maar net als Bert begon hij al in het oprichtingsjaar met vrijwilligersactiviteiten voor Atledo. Zijn zoons sportten er immers al. Door de jaren heen hebben ze allebei een enorme hoop werk verricht voor Atledo. Vaak ook achter de schermen, zodat het niet iedereen opviel. Maar voor iedereen die al langere tijd lid is van de club zijn het twee gezichten die worden vereenzelvigd met Atledo. Het zijn dan ook verenigingsmannen pur sang. Samenvattend heeft Bert voor Atledo onder andere gewerkt als kantinebeheerder (15 jaar), als conciërge tijdens schoolsportdagen (16 jaar), als verantwoordelijke voor het groenonderhoud, als jurylid en verricht hij vele hand- en spandiensten voor andere activiteiten van Atledo. Henk is onder andere actief als algemeen bestuurslid (PR  en accommodatiebeheer), fondsenwerver (en daarbij van groot belang voor de realisatie van het nieuwe clubgebouw), accommodatiebeheer, onderhoud van het clubhuis en de kleedkamers en doucheruimten, bardiensten en de coördinatie van het ophalen van oud papier. Overigens zijn beiden niet alleen voor hun verdiensten voor Atledo beloond. Bert heeft zich ook decennia ingezet voor de vogeltjesvereniging “The Little Birds” en als collectant en koster voor de St. Josephparochie en later gefuseerde Dongense parochies. Henk zet zich sinds 1976 ook als vrijwilliger in voor onze vrienden van v.v. Dongen, als leider bij de jeugdafdeling en als verantwoordelijke voor het onderhoud van de douches en wasgelegenheden.

Aan de feestelijkheden ging natuurlijk een hele voorbereiding vooraf, waarbij het aantal mensen dat hier van wist zo klein mogelijk moest worden gehouden. Als je wilt dat iets niet (te vroeg) bekend wordt, houd je dat het best voor jezelf. Tijdens de laatste bestuursvergadering werden de andere bestuursleden geïnformeerd dat Bert zou worden benoemd. Als vanouds zou Henk zich met de voorbereidingen van de feestelijkheden bemoeien, inclusief het bestellen van de bloemen. Wat Henk daarbij als enige niet wist, was dat hij mede zijn eigen feest aan het organiseren was. Bert werd uitgenodigd om als erelid op vrijdagochtend 27 april naar de club te komen om samen met de andere ereleden en het bestuur een foto te maken in het kader van het 30-jarig jubileum. Dan was het zeker dat Bert in pak zou verschijnen. ’s Ochtends waren de bestuursleden en ereleden dan ook aanwezig. Toen de burgemeester (met ambtsketen) en wethouders binnentraden werd het duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand was en Bert begon door te krijgen dat het met hem te maken had toen zijn familie achter de burgemeester aan kwam, maar wist toch niet wat hem overkwam toen hij de lovende woorden van de burgemeester over zich heen moest laten komen. Nadat het kruis hem was opgespeld en hij door iedereen was gefeliciteerd, vertrok de burgemeester met haar gevolg, om een minuutje later weer terug te keren met achter haar dit keer de familie van Henk, die helemaal niet meer wist hoe hij het had. Tot op de ochtend zelf was ook Henk druk geweest met de voorbereidingen van het feest voor Bert. Dat dit feest ook ver hem werd georganiseerd, was geen moment in hem opgekomen. Nadat ook Henk het kruis opgespeld had gekregen, kon het feest echt beginnen. Hoe lang dat geduurd heeft, is schrijver dezes onbekend, omdat hij zelf ’s middags nog aan het werk moest.

Atledo is erg trots op en blij voor en met Henk en Bert. We zijn blij met de inzet die zij al sinds de oprichting van de club, bijna 30 jaar geleden, hebben verricht. Van harte gefeliciteerd dus.