Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 28 mei

Geplaatst op zaterdag 9 mei 2009 om 13:19 uur

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de buitengewone algemene ledenvergadering op donderdag 28 mei 2009 om 20:00u in het clubhuis.

De agenda luidt al volgt:

1. Opening

2. Verkiezing voorzitter en bestuursleden van Atledo. Het bestuur heeft Gerdjan Kipping, Hens Koreman en Michel Sanders bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de volgende bestuursfuncties:
Gerdjan Kipping voor de functie van voorzitter van Atledo,
Hens Koreman voor de functie van secretaris van Atledo en
Michel Sanders voor de functie van algemeen bestuurslid van Atledo. 
De kandidatuur van Gerdjan, Hens en Michel wordt u van harte aanbevolen. Tegenkandidaten dienen uiterlijk 17 mei 2009 schriftelijk vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door tenminste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen, bij het secretariaat, Wilgenstraat 4, ingediend te zijn.

3. Rondvraag 

4. Sluiting

5. Gezellig voortzetting in het clubhuis.

Volledigheidshalve merken wij op dat een lid van 5 jaar of jonger wel aanwezig mag zijn en zijn/haar mening kan geven, maar niet zelf kan stemen. Zijn/haar stem kan door de wettelijke vertegenwoordiger worden uitgebracht (art. 14 van de statuten).

Namens het bestuur van ATLEDO
Frans Nijman, secretaris