Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Leden Vergadering

woensdag 21 maart 2018

De Algemene Leden Vergadering van Atledo vindt dit jaar plaats op woensdag 21 maart.

Uitnodiging

Aan alle leden,
 
Jullie worden van harte uitgenodigd om de Algemene Leden Vergadering op 21 maart bij te wonen.
 
Op de agenda staan de hoogtepunten van 2017, het financieel jaarverslag 2017, het budget voor 2018, de speerpunten en de toekomstplannen. 
Ook draagt het bestuur Marcel Oerlemans voor als onze nieuwe voorzitter en opvolger van André Langeveld die de functie ruim 3 jaar heeft bekleed.
 
De jaarverslagen van de commissies volgen binnenkort dus houdt de website in de gaten. 
 
Algemene Leden Vergadering Atledo
Woensdag 21 maart
Aanvang 20:00 uur
Locatie clubgebouw Atledo
 

Agenda ALV 21 maart 2018

1.     Opening door de voorzitter

2.     Mededelingen

3.     Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 21 maart 2017

4.     Algemeen jaarverslag over 2017.

5.     Resultaat van de speerpunten 2017 en nieuwe speerpunten 2018.                           

6.     Presentaties en jaarverslagen van de commissies

7.     Vacatures bij Atledo.

8.     AVG de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pauze

9.     Financieel jaarverslag over 2017 en het Budget voor 2018.

10.  Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van de kascontrolecommissie 2019.

De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Thomas Bernard, Jan Andries en Ton   Kemmeren. Alle drie zijn ze herkiesbaar.

11.   Verkiezing bestuursleden.

Voorzitter André Langeveld en WOC bestuurslid Johan Flipsen treden beiden af. Johan Flipsen blijft in het bestuur als voorzitter TC Atletiek. Tessa Trommelen is tussentijds afgetreden als bestuurslid TC Lopen en bewegen.

Het bestuur draagt Marcel Oerlemans voor als nieuwe voorzitter en Tim Schellekens als WOC bestuurslid.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich tot uiterlijk 11 maart 2018 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door tenminste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen.

Voor de functie bestuurslid TC Lopen en Bewegen is er een vacature.

12.  Rondvraag.

13.   Sluiting.

TOT WOENSDAG 21 MAART 20.00 UUR

Bestuur Atledo

 

 

Verslag accommodatiebeheer 2017

De werkgroep onderhoud accomodatie bestaat uit ca.10 vrijwilligers, die vrijwel ieder dinsdagmorgen aan het werk zijn. De werkzaamheden zijn er op gericht om, via periodiek onderhoud, de accomodatie in optimale staat te houden en reparaties zo veel mogenlijk te voorkomen.

Het onderhoud betreft:

-de gebouwen

-de baan

-de groenvoorziening

Gebouwen

De gebouwen zijn inmiddels zo'n 15 jaar oud en zo langzamerhand moeten er renovaties plaats vinden of vervangingen. Een van de cv ketels was versleten en is afgelopen jaar vervangen. Nadat we in 2015 de wc's en in 2016 een doucheruimte gerenoveerd hadden, hebben we in 2017 opnieuw een doucheruimte gerenoveerd. Dit houdt in dat de werkgroep het sloopwerk gedaan heeft en de demontage / montage van douchekoppen en drukknoppen. De tegels zijn geplaats door een professioneel bedrijf.In de grote wc ruimtes zijn de verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting. Tevens werden in de toiletten en in de kleedkamers bij de wastafel zeepdispensors opgehangen.

De naam ATLEDO en het logo werd tegen de gevel geplaatst, door middel van zo'n 150 pluggen, schroeven en houdertjes. Een heel karwei om het een beetje recht te krijgen in die korrelige buitenmuur. De dakventilatoren zijn beide gerepareerd. Tot twee keer toe werd de garagedeur van het materiaalhok gerepareerd. Van het materiaalhok werden de kozijnen opgeknapt en de deuren geschilderd.

Als gevolg van de inbraak eind 2017 is een gevelruit gerepareerd en de deur tussen de keuken en het magazijn vervangen en geschilderd.

Baan

De graskanten werden 2 tot 3 maal gesneden, zodat er een strakke scheiding ontstaat tussen gras en verharding. Dit zorgt voor een verzorgde uitstraling.Tevens werden de twee oude verroeste stalen lantaarnpalen bij de ingang vervangen door 2 nieuwere palen van aluminium. Jaarlijks worden de deksels van de goot gelicht en wordt de goot gereinigd. Dit gebeurt voor dat de baan zelf gereinigd wordt. We weten dan zeker dat het water dat hierbij wordt gebruikt ook goed kan weglopen. 

Een grotere klus dit jaar, was het opruimen van de oude discus kooi. De aluminium palen werden doorgeslepen en verwijderd. De betonnen poeren werden uitgegraven en de discusring werd met hakhamers in kleine stukken gehakt. Het kunstgras werd verwijderd en zal op een andere nuttig plek een nieuwe bestemming krijgen. Er werd ongeveer 10 tot 15 cm gravel weggegraven. Daarna werd de plek geëgaliseerd met zwarte aarde.

Het gaashekwerk rondom de baan vraagt jaarlijks reparatie. Een bijna wekelijkse opgave is het vullen van gaten die door konijnen gegraven worden.

Groenvoorziening.

In de zomer wordt veel werk verricht om het onkruid tegen te gaan. Zowel in de verharding als in de kogelstootbak is dit een bijna continu proces. Ook het jaarlijks snoeien van de struiken aan de kanaalkant en de zijde van het fietspad werd weer gedaan. Bij de ingang werden enkel laaghangende takken van een paar bomen weggehaald. Alles bij elkaar is dit snel gezegd, maar er zitten op jaarbasis heel wat uren in.

Algemeen

Voorts zijn er het hele jaar door diverse kleine probleempjes opgelost, zoals: De materiaalkarren moeten regelmatig worden gerepareerd. Drukplaten van de wc's eveneens. Lekkende kranen gerepareerd en lampen vervangen. Een noodverlichting vernieuwd. Er zijn een twintigtal estaffettestokjes bijgemaakt. Een rijdende kapstok gemaakt ten behoeve van de nordic wandelstokken. Er werd een buitenverlichting aangebracht. Reclameborden opgehangen en oude verwijderd.

Wekelijks worden alle douches 2 of 3 keer ingedrukt en doorgespoeld, zodat de knoppen minder snel vast gaan zitten en alle leidingen doorgespoeld worden. Daarnaast worden 2 x per jaar watermonsters genomen om te controleren op legionella.

Dit is maar een greep uit de hoeveelheid "klein leed" bij Atledo. Niet allemaal even moeilijk om op te lossen, maar het houdt wel een man of 10 elke dinsdagmorgen bezig.

Fred Kramer

 

 

Verslag Technische Commissie  2017

Wat valt er te vertellen aan belangrijke dingen gedurende het afgelopen jaar?

Twee jaar geleden zijn we bij de pupillengroepen gestart met veel hele jonge trainers. Inmiddels hebben bijna allen het niveau AT2 behaald en sommigen denken er al over na om nog een niveau hoger te gaan. Je merkt het ook in de trainingen. Die gaan steeds vlotter en sneller. Het valt niet mee om training te geven aan kinderen, die maar een paar jaar jonger zijn. Dat gaat nu erg goed, en dat terwijl ze nagenoeg voortdurend worden beoordeeld om zich maar te blijven verbeteren.

De juniorengroepen CD worden nu getraind door Kris en Tim, terwijl eerstgenoemde ook training geeft aan de groep –AB junioren, senioren en masters. Hij wordt daarin bij gestaan door Ardy voor de sprints en Tim in het algemeen. Deze bezetting heeft een min of meer tijdelijk karakter. We zijn nog altijd hard op zoek naar trainers om de belasting te kunnen verdelen.

Maar dat valt niet mee. De beste bron aan trainers is altijd de eigen club, maar de spoeling is erg dun.
Extern halen wordt vaak geroepen ,maar ook extern is de spoeling dun. Je kunt ook niet zoals bij voetbal een trainer weg kapen. Oproepen in allerlei vorm hebben vooralsnog nooit iets opgeleverd. Alleen ons kent ons werkt heel soms. We houden oren en ogen open.
 

Opleidingen, jazeker, we zorgen ervoor dat het niveau goed is, zodat we de (jeugd)atleten goede trainingen kunnen bieden. We doen dat op drie manieren. De bedoeling is, dat iedereen een diploma haalt. Op dit moment zijn nagenoeg alle trainers gediplomeerd en proberen uptodate te blijven door regelmatig clinics te volgen.

Dat kan dan weer op een aantal manieren. Met behulp van de clinics van de Unie, die een aantal malen per jaar plaatsvinden, met steeds wisselende onderwerpen. Voorheen ging dat via de NKS, maar die hebben de boot gemist door op afstand alles proberen te regelen, wat tot gevolg had dat het bijna geen bestaansrecht meer heeft. Onze opkomst was tot dat moment de hoogste van de regio.  

De tweede manier is de inzet van een combinatiefunctionaris van de gemeente, die de jonge trainers wat kneepjes van het trainersvak proberen bij te brengen. En verder natuurlijk de Atletiekdag op Papendal waar onze trainers massaal naar toe gaan om op één dag allerlei clinics te kunnen volgen.

Atletiek staat ook voor prestaties. Het is niet voor niets de mooiste sport ! Zijn we bij de pupillen heel bewust speels bezig, bij de junioren en ouder zie je veel ambitie naar buiten komen. Veel atleten zijn regionaal heel sterk bezig, maar een behoorlijke groep timmert ook buiten de regio aan de weg, zoals via de media regelmatig te lezen is.

Wat ons zorgen baart, is toch de langzame teruggang in aantal pupillen en junioren. Ja, het is bekend, iedere vereniging heeft daar last van… en zeker, het aantal kinderen in de gemeente neemt af..… Maar toch, dat willen we niet. Daarom doen we diverse acties om leden te blijven trekken.

Via de combinatiefunctionarissen houden we contact me de schooljeugd. Zoals in het afgelopen jaar zullen we ook het komende jaar zullen een aantal clinicdagen bij Atledo laten plaats vinden.Ook doen we weer mee aan de Koningsspelen waar alle basis scholen aan meedoen. Ook de actie bij de DDD levert ieder jaar een aantal fanatieke jeugdleden op.

Verder willen we melden, dat het met de AoM-groep prima verloopt, met ervoor een aantal fanatieke trainers, die met recht kunnen zeggen, dat ze Atletiek op Maat leveren.

namens de Technische Commissie. Johan Flipsen

 

 

Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 2017

De WOC organiseert de clubkampioenschappen, de kerstafettemarathon, de indoor, de werp3kamp, de avondwedstrijd, de cross, de Dwars door Dongen en de pupillenwedstrijd. Meestal aangevuld met een competitiewedstrijd. Nog een heel pakket; met name de Dwars door Dongen vergt veel energie van de groep mensen, die er zich mee bezig houden, maar gelukkig zijn er mensen die vaker dan eenmaal bij springen.

Wie zitten er dan in het WOC? Op dit moment zijn dat Leo van der Pol, Johan Jacobs, Toon Trommelen, Hens Koreman, Anke Flipsen, Tim Schellekens, Martin de Hoogh, Kris Beerens, nieuwkomer Johan Klaassen en Johan Flipsen.

Vele handen maken licht werk, want iedereen kiest een aantal wedstrijden om bij aan te pakken, zodat iedere wedstrijd net een andere bezetting kent. De bezetting is afgelopen jaar verschoven, omdat de hamer is doorgegeven van Johan aan Tim. Tim zag uitdagingen en Johan wilde gaan afbouwen om meer ruimte te creeren. Johan blijft wel in de schaduw meedraaien in het WOC.

De bezetting is redelijk breed met de wedstrijdleiders Tim, Kris, Johan Klaassen en Johan Flipsen, die zo om beurten de wedstrijden “beheren”. Gevieren in het WOC is handig om de lasten te verdelen. Nu kunnen we met vier mensen de wedstrijden verdelen met steeds hulp van een wisselende ploeg en dat dan weer aangevuld met extra vrijwilligers. Klinkt ingewikkeld, maar het werkt tot op heden prima. Maar nog altijd roepen we keihard om vrijwilligers, met name gaat de ROEP om  verkeersregelaars en juryleden.

Het afgelopen jaar zijn alle wedstrijden –zonder uitzondering- een groot succes geweest. De opkomst wordt steeds groter en groter, ondanks de overdaad aan wedstrijden in de regio. We blijven dan ook verbeteringen aanbrengen, waardoor het steeds spannend en uitdagend is, om “bij ons Atledo” aan wedstrijden mee te doen. Dat is namelijk ons sterke punt: altijd een relaxte sfeer bij onze wedstrijden. 

Het jurykorps is een prima team, dat altijd klaar staat. Wij zijn echt superblij met onze fanatieke juryleden. Een applaus voor hen zou zeker op zijn plaats zijn!! Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 2017

Het WOC atletiek organiseert de clubkampioenschappen, de kerstafettemarathon, de indoor, de werp3kamp, de avondwedstrijd, de cross, de Dwars door Dongen en de pupillenwedstrijd. Meestal aangevuld met een competitiewedstrijd.

Nogal een heel pakket; met name de Dwars door Dongen vergt veel energie van de groep mensen, die er zich mee bezig houden, maar gelukkig zijn er mensen die vaker dan eenmaal bij springen.

Wie zitten er dan in het WOC? Op dit moment zijn dat Leo van der Pol, Johan Jacobs, Toon Trommelen, Hens Koreman, Anke Flipsen, Tim Schellekens, Martin de Hoogh, Kris Beerens, nieuwkomer Johan Klaassen en Johan Flipsen.

Vele handen maken licht werk, want iedereen kiest een aantal wedstrijden om bij aan te pakken, zodat iedere wedstrijd net een andere bezetting kent.
De bezetting is afgelopen jaar verschoven, omdat de hamer is doorgegeven van Johan aan Tim.
Tim zag uitdagingen en Johan wilde gaan afbouwen om meer ruimte te creeren. Johan blijft wel in de schaduw meedraaien in het WOC.

De bemanning is redelijk breed met de wedstrijdleiders Tim, Kris, Johan Klaassen en Johan Flipsen, die zo om beurten de wedstrijden “beheren”. Gevieren in het WOC is handig om de lasten te verdelen.

Nu kunnen we met vier mensen de wedstrijden verdelen met steeds hulp van een wisselende ploeg en dat dan weer aangevuld met extra vrijwilligers. Klinkt ingewikkeld, maar het werkt tot op heden prima. Maar nog altijd roepen we keihard om vrijwilligers, met name gaat de ROEP om  verkeersregelaars en juryleden.

Het afgelopen jaar zijn alle wedstrijden –zonder uitzondering- een groot succes geweest. De opkomst wordt steeds groter en groter, ondanks de overdaad aan wedstrijden in de regio. We blijven dan ook verbeteringen aanbrengen, waardoor het steeds spannend en uitdagend is, om “bij ons Atledo” aan wedstrijden mee te doen. Dat is namelijk ons sterke punt: altijd een relaxte sfeer bij onze wedstrijden! 

Het jurykorps is een prima team, die altijd klaar staat. Wij zijn echt superblij met onze fanatieke juryleden. Een applaus voor hen zou zeker op zijn plaats zijn!! Het korps is echter wel heel hard aan het krimpen. Al twee jaar zijn er plannen, die we dit jaar toch echt wel in de praktijk willen brengen. Tijdgebrek is de hoofdreden van uitstel. Maar nu is het zover. Binnen een paar maanden zullen we na een interne cursus een aantal juryleden rijker zijn!  Tim, Kris en Johan Klaassen zullen de cursus verzorgen. Daarbij is scholing sowieso heel interessant om in te investeren want “meetelectronica” doet meer en meer haar intrede.

Een klein minpuntje. We kennen zoveel lopers binnen Atledo, maar er doen er zo weinig mee met onze wedstrijden. Daar waar het mogelijk is, zoals bij de cross en de Dwars door Dongen, komen onze lopers niet tot nauwelijks aan de start. Extra effort zou daar gedaan moeten worden.

namens de WedstrijdOrganisatieCommisssie Tim Schellekens en Johan Flipsen.


 

 

 

 

Chronoloog

21 maart 2018 aanvang 20:00 uur 


Reageren